HET KASTEEL

 

Het Kasteel van Drulon, een lieflijke parel verborgen in het mysterieuze heggenlandschap van de Berry, is het middelpunt van een domein  van 200 hectaren. Het gebouw bestaat uit twee gedeeltes. Het oudste dateert uit de vijftiende eeuw, dit is het linker gedeelte met de toren met wenteltrap en de schietgaten. In die tijd was Drulon een jachthuis van een veel groter gebied. Het rechter gedeelte en de bijgebouwen die het voorplein omsluiten zijn gebouwd in de zeventiende eeuw. Door deze uitbreiding werd Drulon het centrum van een groot agrarisch domein. Men leefde van akkerbouw, veeteelt en wijnbouw.

 De verschillen in de gebouwen qua functie en tijd, zijn nog altijd zichtbaar aan de gevel van het kasteel en geven het dak zijn bijzondere karakter.

In 1998 kopen Piet en Nanou Hendriks het kasteel van Drulon  Ze zien in dit slapende kasteeltje, overwoekerd met klimop en doornen, de ideale plek om hun droom, een beeldentuin, te realiseren. Vanaf dat moment doet het echtpaar alle moeite om de gebouwen, in overleg met monumentenzorg, een tweede leven te geven. Ze ondernemen serieuze restauraties en behoeden de rest voor nog verder verval. Verlost  van de klimplanten en bramen, hervindt het kasteel z’n  vroegere glans en is klaar om in z’n salons en bijgebouwen  exposities  te houden van contemporaine kunst.


 

Het Kasteel voor de restauratie

Het Kasteel tijdens de restauratie

Jardins de Drulon luchtfoto

Het Kasteel magisch spiegelbassin

Jardins de Drulon luchtfoto